Сүхбаатарын Амгалан
архитектор, хот төлөвлөгч


Мэргэжлийн боловсрол:

1999-2003    Архитектур мэргэжлээр Архитектурын ухааны Бакалавр (BA) 
                      Барилгын инженер, архитектурын сургууль; 
                      Монгол улсын шинжлэх ухаан, технологийн сургууль
                      Дипломын төсөл: "Бизнес худалдаа үйлчилгээний төвийн 
                      архитектур орон зайн төлөвлөлт, Улаанбаатар хот"

2005-2007     Архитектур мэргэжлээр Архитектурын ухааны Магистр (MA) 
                      Барилгын инженер, архитектурын сургууль; 
                      Монгол улсын шинжлэх ухаан, технологийн сургууль
                      Судалгааны сэдэв: "Улаанбаатар хотын газар доорх 
                      байгууламжийн архитектур, орон зайн судалгаа"

2009-2011     Хотын инженерчлэл мэргэжлээр 
                      Инженерийн ухааны Магистр (ME) 
                      Инженерийн сургууль, Токиогийн их сургууль
                      Судалгааны сэдэв: Явган зорчих орчин ба явган зорчигчдын 
                      ойлголт хоорондын хамаарал  
                      (The relationship between pedestrian perception and sidewalk 
                      environment, in case of the central area of Ulaanbaatar city) 
                      (ウランバートル市中心地における歩道環境の特性と歩行者の認知の
                      関係に関する研究)

2019-одоо     Антропологи чиглэлээр Доктрантур
                      Ахисан түвшний судалгааны сургууль (EPHE)
                      (PSL)
                      Судалгааны сэдэв: Хотын антропологи - Хотын хувьсал өөрчлөлт

Мэргэшлийн зэрэг:
2008 оноос    Эзлэхүүн төлөвлөлтийн мэргэшлээр 
                       Монгол улсын мэргэшсэн архитектор, МА-Б-08-100
2014 оноос    Хот төлөвлөлтийн архитектур мэргэшлээр 
                       Монгол улсын мэргэшсэн архитектор, MA-A-14-66

Мэргэжлийн туршлага:
2002-2005     Архитектур, барилгын зураг, төслийн "А-Сирус" ХХК-д архитектор
2005-2007     Архитектур, барилгын зураг, төслийн "Арткон" ХХК-д архитектор
2009 оноос    Архитектур, барилгын зураг, төсөл, судалгааны чиглэлээр 
                       гэрээт ажилтан
2011 оноос    Хот төлөвлөлтийн зураг, төсөл, судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний 
                       чиглэлээр гэрээт ажилтан

Ажлын туршлага:
2002-2005     Архитектур, барилгын зураг, төслийн "А-Сирус" ХХК-д архитектор
2005-2007     Архитектур, барилгын зураг, төслийн "Арткон" ХХК-д архитектор
2007-2009     Монгол улсын шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль, 
                      Барилга архитектурын сургуульд Туслах багш
2011-2019     Монгол улсын шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль, 
                      Барилга архитектурын сургуульд Багш, Ахлах багш

Гишүүнчлэл:
2005-2011      Монголын архитекторуудын эвлэлийн гишүүн
2015-2016      Азийн архитекторуудын эвлэл (ARCASIA) -ийн 
                       Архитектурын боловсрол хариуцсан дэд хорооны гишүүн
2019 оноос    Монгол, Сибир судлалын нийгэмлэг (SEMS) -ийн гишүүн

Ур чадвар:
Архитектур, хот төлөвлөлтийн төслийн үндсэн үзэл санаа (концепци) боловсруулалт, гар зураглал, эх загвар зураглал
Техникийн зураглал, компьютер дүрслэл
Судалгааны загвар боловсруулалт, статистик шинжилгээ
Албан бичиг баримт боловсруулалт, бүрдүүлэлт
html, css