Гадаад хэлээр хэвлэгдсэн өгүүлэл:

ROUAD, Camille., SUKHBAATAR, Amgalan. (2022). << Microdistrict n° 1, Oulan-Bator, Mutations systématiques d'un espace préfabriqué >>, Olivier Boucheron, Maria Anita Palumbo. (eds.). L'entre-deux-barres, Une ethnographie de la transformation des ensembles de logement collectif par leurs habitants, p. 248 – 279. Presse universitaires de Saint-Etienne. Saint-Étienne

Amgalan Sukhbaatar, Khishigjargal, B. (2016). "The relationship between travel behaviour and neighborhood characteristics", The Proceedings of The 10th Korea Mongolia joint Seminar on Civil and Environmental Engineering, 150-153

Amgalan Sukhbaatar, Gonchigbat Ishjamts, Sugimoto. (2016). "Study on the current situation of traditional dwelling in Ulaanbaatar, Mongolia", National Institute of  Technology(NIT), Miyakonojo College Research Book, ISSN 0286-116X,14-18

Amgalan Sukhbaatar, Noboru Harata. (2011). "The relationship between pedestrian perception and sidewalk environment, in case of the central area of Ulaanbaatar"Монгол хэлээр хэвлэгдсэн өгүүлэл:

С.Амгалан. 2022, "Хотын орон зайн төлөвлөлтийн нэгж, түүнийг бүрдүүлэгч бүтэц: хороолол, хөрш орчин, нийгмийн бүлгийн тухай ойлголт", ШУТИС-ийн Профессор, багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. № 22(6)294, х. 287-297

Б.Давааноров, С.Амгалан, А.Өэлүн, "Барилгын хэлбэр, барилгажилтын нягтрал, орон зайн төлөвлөлтөнд нөлөөлөх зонхилох салхины нөлөөг загварчлах нь", ШУТИС, БАС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл No16/243, 2018, 174-182

Б.Ундраа, С.Амгалан, "Улаанбаатар хотын орон зайн хувьсал өөрчлөлт", ШУТИС-ийн магистр, докторантын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл-2017, № 8/213, ISSN 1560-8794, 10/05/2017, 85-90

С.Амгалан. 2016, "Архитектурын дизайн" хичээлийн сургалтын арга зүйг шинэчлэх арга зам, "Үр дүнд суурилсан боловсрол" дотоодод зохион байгуулсан ЭШХ-ын эмхэтгэл, 12/23/2016, 59-64

Б.Нямгарам, С.Амгалан. 2016, "Улаанбаатар хотын XX зууны үеийн түүхэн дурсгалт барилга, байгууламжуудын архитектурын судалгаа", ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл, ISSN 1560-8794, 5/20/2016, 92-100

Бямбазаяа, С.Амгалан. 2016, "Барилгын дотоод орон зайд байгалийн гэрлийг нэмэгдүүлэх боломж", ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл, ISSN 1560-8794, 5/20/2016, 83-91

Бямбазаяа, С.Амгалан. 2016, "Барилгын дотоод орон зайд байгалийн гэрлийг нэмэгдүүлэх боломж", Барилга МН, 2016 оны 5 сар, №72, 5/2/2016, 70-73

М.Уранцэцэг, С.Амгалан. 2015, "Урбан спорт ба хотын орон зай", "Монголын архитектур", №23, ISSN 814-957Х, 10/20/2015, 16-21

Э.Тэмүүлэн, А.Өэлүн, С.Амгалан. 2014, "Улаанбаатар хотын орон сууцны барилгын нүүр талын өнгөний хэрэглээ", ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл, №15/162, ISSN 1560-8794, 11/12/2014, 173

Г.Энхчимэг, С.Амгалан. 2014, "Нарны шууд тусгалгүй барилгын гэрэлтүүлэг", ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл № 08/155 , 5/20/2014, 88-94

Э.Мөнх-Эрдэнэ, А.Өэлүн, С.Амгалан. 2014, "Улаанбаатар хотын гудамж дагуух явган зорчигчийн зам талбайн аюулгүй байдлын архитектур төлөвлөлтийн судалгаа", ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл, №8/155, ISSN1560-8794, 5/11/2014, 15

Э.Болорцэцэг, А.Өэлүн, С.Амгалан. 2014, "Гэр сууцны бүсийн нийтийн эзэмшлийн задгай орон зай ба иргэдийн хэрэгцээ", ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №8/155, ISSN1560-8794, 5/11/2014,12

Ж.Энхтулга, С.Амгалан, А.Өэлүн. 2013, "Орон сууцны барилгын хүүхдийн өрөөний шуугианы бохирдлын хэм хэмжээг орчны нөлөөллөөс хамааруулан тогтоох судалгаа", Магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №8/141, ISBN 1560-8794, 5/20/2013, 125-130

С.Амгалан. 2012, "Улаанбаатар хотын төвийн хэсгийн явган зорчих очин ба түүний талаарх явган зорчигчдын ойлголт хоорондын хамаарал", "Барилга МН" сэтгүүл

С.Амгалан. 2012, “A.AR303 Архитектурын дизайн -1” хичээлийн сургалтын арга зүйг шинэчлэх арга зам, ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл № 7/123, 3/16/2012, 89-95
Хэлэлцүүлэг / Хурал
2020. "The Transformation of Ulaanbaatar Urban Structure". International Online Colloquium: Sacred, Spectacular, Planned: Capital Cities in a Comparative Perspective, 1500–2000. European University at St. Petersburg

2017. Amgalan Sukhbaatar, Camille Rouaud. "1er Micro-district, Oulan-Bator, Mongolie". L’entre-deux barres, Une ethnographie de la transformation des ensembles de logements collectifs par leurs habitants, International conference. Cité de l’architecture & du patrimoine, ENSA Paris-La Villette - HESAM Université, LAA UMR LAVUE 7218 CNRS, École nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne, MSH Paris Nord, nelobo. Paris