Бакалаврын хичээлүүд:
(Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль; Барилга архитектурын сургуулийн Архитектур мэргэжлийн хөтөлбөр)

 • A.AR206 Хот төлөвлөлт 1 (лекц)
 • A.AR305 Хотын дизайн (практик)
 • A.AR225 Архитектурын физик (лекц, семинар)
 • A.WE236 Ногоон барилгын төлөвлөлт (лекц, семинар)


Зуны сургалтууд:
 • "Гэр ба Өндөр барилга 2011" / 2011 оны 6 сар / Дрездений техникийн их сургууль; Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль (дэлгэрэнгүй)
 • "Хотын судалгаа" / 2013 оны 6 сар, 2014 оны 8 сар / Тоёо их сургууль; Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль
 • "Нүүдэлчдийн хот - Шилжилтийн үеийн Улаанбаатар хотын гэр суурьшил" / 2016 оны 9 сар / Берлиний техникийн их сургууль; Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль; Гёте-Институт (дэлгэрэнгүй)
 • "Улаанбаатар, Парис - архитектур, хотын урлан" / 20132014201520162017 / Парис, Ла Виллетийн архитектурын үндэсний дээд сургууль; Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль; Парис хотын хот төлөвлөлтийн хүрээлэн; Нийслэлийн хот байгуулалт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар 


Бусад хичээлүүд:
 • Мэргэшсэн архитекторын зэрэг олгох сургалтын хичээл (2012 он)
 • Сэдэв: Хот, суурин газрын тээвэр, зорчилт, хөдөлгөөн төлөвлөлт, судалгаа
 • Хэлбэр: Лекц
 • Зохион байгуулагч: Барилгын хөгжлийн төв; Барилга, хот байгуулалтын яам
 • Хичээлийн зорилго: Эзэлхүүн төлөвлөлт болон Хот ба бүс нутаг төлөвлөлтийн чиглэлээр мэргэшсэн архитекторуудад зориулсан мэргэжлийн багц цагийн сургалтын тухайлсан сэдвээр онол, практикийн мэдлэг олгох