Ном:

  • С.Амгалан. "Токио хотын өнгөрсөн, одоо, ирээдүй" ном, ISBN: 978-99978-1-042-7, "Интерпресс" ХХК, 7/2017, 200, 16.3 х.х
  • С.Амгалан. "Парис хотын өнгөрсөн, одоо, ирээдүй" ном, "Интерпресс" ХХК, 9/2016, 97, 8.0 х.х
  • Э.Нинжгарав, Д.Сүнжидмаа, Б.Лхагвадулам, Б.Мөнхбаяр, Ц.Цацрал, С.Амгалан, С.Энхболд. "Ногоон барилга" сурах бичиг, ISBN: 978-99962-78-38-9, "Тотал пресс" ХХК, 9/18/2014, 196, 15 х.х

Редакци хийсэн ном:
  • Ж.Гомбо, "Хот төлөвлөлтийн үндэс" номын редакци, Улаанбаатар,11/29/2013,350
  • Мэттью Фредерик (2020). "Архитектурын сургуульд миний сурсан 101 зүйл" номын албан ёсны эрхтэй орчуулгын редакци
  • Хелмут Ботт, "Хотжихуйн онол ба амьдрах орчин" номын албан ёсны эрхтэй орчуулгын редакци, DDC.720. Г-531, ISNB. 978-999, "Bitpress" ХХК, 10/10/2014, 50 х.х

Барилгын норм ба дүрэм (БНбД):

  • Ж.Гэрэлхүү, А.Өэлүн, С.Амгалан. "Орон сууц, олон нийтийн барилгын хашлага бүтээцийн дуу тусгаарлалт", БД 23-104-13, Монгол Улсын Барилга Хот байгуулалтын яам, 10/13/2013, 52

Бусад төрлийн хэвлэл, товхимол:
  • Монгол улсын хот байгуулалтын салбарын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл. (2013). Иргэдэд зориулсан Хотыг дахин хөгжүүлэх төслүүдийн тухай танилцуулга. Улаанбаатар