Сookies

Сookies гэж юу вэ?

Сookies гэдэг нь интернэт орчинд таны ашиглаж буй төхөөрөмж, цахим хуудсуудад хандаж буй түүх, хандалтын талаар цуглуулсан мэдээллийн бичил багц юм. Эдгээр мэдээллийн бичил багц нь ширээний болон зөөврийн компьютер, гар утас гэх мэт цахим төхөөрөмжүүдэд хадгалагддаг. Эдгээр мэдээллийн багц нь цахим төхөөрөмжийн ажиллагаанд хор хөнөөлгүй. Цахим хуудасны хэлний сонголт, нийтлэлүүдийн уншилтын тоо, нэвтрэлт зэрэг хэрэглэгчдийн хандалттай холбоотой мэдээллүүдийг цахим хуудсанд хадгалах зорилгоор хэрэглэгддэг. Cookies-ийг зорилго, хадгалах хугацаа, эзэмшлийн хэлбэрүүдээр нь ангилна.


Зорилгоор нь дараах байдлаар ангилна.

  • Техникийн cookies (Technical cookies): Цахим хуудасны аль талбар, ямар товч, цэсүүдийг хэрхэн, ямар давтамжтай хэрэглэж байгаа; бүртгэл үүсгэх, аюулгүй байдал баталгаажуулах, бусад холбоосуудтай холбогдохдоо хэрхэн хандаж байгааг бүртгэх зорилготой;
  • Хувийн тохируулгат cookies (Personalization cookies): Хэрэглэгч өөрөө сонгож тохируулсан хандалтуудыг бүртгэх зорилготой;
  • Аналитик cookies (Analytical cookies): Тухайлсан хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг бүртгэхгүй, үл таних хэрэглэгчээр төлөөлүүлэн нийт хэрэглэгчдийн хандалтын нийлбэр мэдээллийг зөвхөн тухайн цахим хуудасны хөгжүүлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бүртгэх зорилготой
  • Сурталчилгааны cookies (Advertising cookies): Тухайн цахим хуудасны зар сурталчилгааны талбарыг хөгжүүлэх зорилгоор хэрэглэгчдийн хандалтын дадал зуршлын талаар, мөн бусад цахим нийгмийн сүлжээний хаягуудтай холбогдсон байдлыг бүртгэх зорилготой


Хадгалах хугацаагаар нь дараах байдлаар ангилна.

  • Хэсэг хугацааны: Цахим хуудсанд нэвтэрсэн програм хаагдах үед автоматаар устдаг;
  • Тогтмол: Цахим хуудсанд нэвтэрсэн програмд хадгалагдсан түүхийг гар аргаар устгах хүртэл тухайн програмд хадгалагддаг;


Эзэмшлийн хэлбэрээр нь дараах байдлаар ангилна.

  • Анхдагч этгээдийн: Цахим хуудас өөрөө удирддаг компьютер эсвэл домэйноос хэрэглэгчийн эцсийн төхөөрөмж рүү илгээгдэж, хэрэглэгчийн хүссэн үйлчилгээг үзүүлдэг
  • Гуравдагч этгээдийн: Хэрэглэгчийн эцсийн төхөөрөмж рүү цахим хуудаснаас хандах боломжгүй, харин cookies ашиглан олж авсан өгөгдлийг боловсруулдаг өөр байгууллага компьютер эсвэл домэйноос илгээдэг.


www.amgalansukhbaatar.com цахим хуудас нь хандалтын дадал зуршил, хандалт хийж буй цахим төхөөрөмийн талаар шинжих Google Analytics cookies-ийг зөвхөн статистикийн зорилгоор хэрэглэж байна. Мэдээлэл түгээх, мөн цахим хуудас руу ирж буй хандалтын талаар шинжлэх зорилгоор Google-ийн тусламжтай гуравдагч этгээдийн аналитик, тогтмол, анхдагч этгээдийн cookies ашигладаг. Цахим хуудасны ажиллагааг сайжруулах, хандалтын статистик шинжлэх, аливаа зүй бус хандалтыг тогтоож, хязгаарлах зорилгоор Google-ээр дамжуулан таны IP хаяг, хэрэглэгчийг төлөөлөх мэдээллүүд авч байна. 

Хэрэв та Европын Холбооны нутаг дэвсгэрээс хандаж байгаа бол Европын холбооны цахим орчны тухай хуулийн (ePrivacy Directive) дагуу танд Сookies бүртгэлийн талаар мэдээлэл танилцуулна. Та www.amgalansukhbaatar.com-д эхний хандалт хийх үед Сookies бүртгэлийн талаарх мэдээлэл гарч ирснээр таныг мэдээллээр хангана.

Нууцлалын бодлоготой танилсан, 14-өөс дээш насны хэрэглэгчдээс Сookies-ээр дамжуулан хэрэглэгчийн мэдээлэл бүртгэж байна.