УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2040 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ КОНЦЕПЦ БОЛОВСРУУЛАХ ЗУРАГ ТӨСЛИЙН УРАЛДААН
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот
ОН: 2018
ҮЕ ШАТ: Төсөл, зураг төслийн уралдаан
УРАЛДААНЫ БАГ: "Улаанбаатар 2040", С.Амгалан (багийн ахлагч), Ж.Балдандорж, Б.Ганбаяр, Д.Нинжбадам, Б.Ариунжаргалан
УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ: Улаанбаатар хотын захиргаа, Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар
НУТАГ ДЭВСГЭР:
ХҮН АМ:1.4 сая