АЛТАЙ НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДЛЫН АЭРОДРОМЫН ХЯНАЛТЫН ЦАМХАГ
БАЙРШИЛ: Алтай, Говь Алтай аймаг
ОН: 2007
ҮЕ ШАТ: Хэрэгжсэн
АРХИТЕКТОР: Э.Пүрэв-Эрдэнэ, С.Амгалан
ЗАХИАЛАГЧ: Иргэний нисэхийн үндэсний төв
БАРИЛГЫН НИЙТ ШАЛНЫ ТАЛБАЙ: 260 мкв