"БАЛЖ ГОЛ" ЖУУЛЧНЫ БААЗЫН МОДОН БАРИЛГУУД
БАЙРШИЛ: Хэнтий аймаг
ОН: 2008
ҮЕ ШАТ: Төсөл
АРХИТЕКТОР: С.Амгалан, Б.Батмөнх
ЗАХИАЛАГЧ: "Балж гол" ХХК
БАРИЛГУУДЫН НИЙТ ШАЛНЫ ТАЛБАЙ: