"ХУУРМАГНАЙ" ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ГУРВАН ХЭМЖЭЭСТ ЗУРАГЛАЛ
БАЙРШИЛ: Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот
ОН: 2014
ҮЕ ШАТ: Хэрэгжсэн
АРХИТЕКТОР: Х.Дэлгэрмаа
ГУРВАН ХЭМЖЭЭСТ ЗУРАГЛАЛ: С.Амгалан
ЗАХИАЛАГЧ: "Зууны гүүр" ХХК, "Хуурмагнай" ХХК