Pre design / Sketch
"АЙРИС РЕСИДЕНС" ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА
БАЙРШИЛ: Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Улаанбаатар хот
ОН: 2017 - 2019
ҮЕ ШАТ: Хэрэгжсэн
АРХИТЕКТОР: С.Амгалан
ТӨСЛИЙН БАГ: "Сант од планинг" ХХК
ЗАХИАЛАГЧ: "Скай цэркл" ХХК
БАРИЛГЫН НИЙТ ШАЛНЫ ТАЛБАЙ: 5250 мкв (нэг барилга)