СУМЫН ТӨВИЙН СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН НЭГ МАЯГИЙН ЗУРАГ
БАЙРШИЛ: Сумын төв
ОН: 2013
ҮЕ ШАТ: Хэрэгжсэн
АРХИТЕКТОР: С.Амгалан
ТӨСЛИЙН БАГ: "Харш проект" ХХК
ЗАХИАЛАГЧ: Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам
БАРИЛГЫН НИЙТ ШАЛНЫ ТАЛБАЙ: 1280 мкв