"МОНГОЛ НААДАМ" ЦОГЦОЛБОРЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БАЙРШИЛ: Хүй долоон худаг, Аргалант сум, Төв аймаг
ОН: 2018
ҮЕ ШАТ: Хэрэгжиж байгаа
ТӨЛӨВЛӨГЧ: С.Амгалан
ТӨСЛИЙН БАГ: Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн
ЗАХИАЛАГЧ: "Монгол наадам цогцолбор" олон нийтийн өмчит төрийн үйлчилгээний газар
НУТАГ ДЭВСГЭР: 12'582 га