ТҮШЭЭ ГҮН ОРОН СУУЦНЫ ЦОГЦОЛБОРЫН ГУРВАН ХЭМЖЭЭСТ ЗУРАГЛАЛ
БАЙРШИЛ: Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот
ОН: 2013
ҮЕ ШАТ: Хэрэгжсэн
ТАЛБАЙ: 2.2 га
АРХИТЕКТОР: Х.Дэлгэрмаа
ГУРВАН ХЭМЖЭЭСТ ЗУРАГЛАЛ: С.Амгалан
ЗАХИАЛАГЧ: "Зууны гүүр" ХХК, "Ихэр Нева" ХХК