"МӨНХ ЭВСЭГ" ХХК-Ы ОФФИС БА "МОН АЗ" ХХК-Ы ОФФИСИЙН БАРИЛГЫН СҮҮДЭРЛЭЛТ, НАРНЫ ЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ТООЦООЛОЛ, ШИНЖЭЭЧИЙН ДҮГНЭЛТ
БАЙРШИЛ: Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот
ОН: 2015
ҮЕ ШАТ: Хэрэгжсэн
ТООЦООЛОЛ by: С.Амгалан
ЗАХИАЛАГЧ: Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүх