"ХАН ХАНГАМЖ" ХХК-Ы ОРОН СУУЦ БА "МАНДАХ" ХХК-Ы ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН СҮҮДЭРЛЭЛТ, НАРНЫ ЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ТООЦООЛОЛ, ШИНЖЭЭЧИЙН ДҮГНЭЛТ
БАЙРШИЛ: Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот
ОН: 2014
ҮЕ ШАТ: Хэрэгжсэн
ТООЦООЛОЛ: С.Амгалан
ЗАХИАЛАГЧ: Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүх