Улаанбаатар метро
Улаанбаатар метро
Улаанбаатар метро
Улаанбаатар мето

ГАЗАР ДООРХ ХОТ, УЛААНБААТАР МЕТРО ТӨСӨЛ, ТӨВ ӨРТӨӨ, "ФОНТАН" ӨРТӨӨ
БАЙРШИЛ: Сүхбаатар дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот
ОН: 2014
ҮЕ ШАТ: Төсөл
АРХИТЕКТОР: С.Амгалан
ЗАХИАЛАГЧ: Нийслэлийн захирагчийн ажлын албаAlmec Corporation
НИЙТ ШАЛНЫ ТАЛБАЙ: