ДАМБАДАРЖАА ОРЧМЫН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БАЙРШИЛ: 17 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот
ОН: 2008
ҮЕ ШАТ: Урьдчилсан төсөл (pilot project)
АРХИТЕКТОР: Э.Пүрэв-Эрдэнэ, С.Амгалан
ЗАХИАЛАГЧ: Almec Corporation
НУТАГ ДЭВСГЭР: 109 га
ХҮН АМ: 10470