КЕМПИНСКИ ХААН ПАЛАС ЗОЧИД БУУДЛЫН ДОТОР ЗАСЛЫН ЗУРАГ
БАЙРШИЛ: Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот
ОН: 2005
ҮЕ ШАТ: Хэрэгжсэн
АРХИТЕКТОР: Д.Дуламсүрэн, С.Амгалан
ЗАХИАЛАГЧ: "Таван Богд" груп
НИЙТ ШАЛНЫ ТАЛБАЙ: