КОРПОРЕЙТ ЗОЧИД БУУДАЛ, РЕСОРТ НҮХТ
БАЙРШИЛ: Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар
ОН: 2007
ҮЕ ШАТ: Хэрэгжсэн
АРХИТЕКТОР: Д.Дуламсүрэн, С.Амгалан
ЗАХИАЛАГЧ: Т.Ганболд
БАРИЛГЫН НИЙТ ШАЛНЫ ТАЛБАЙ: 4100 мкв