БУХАРЕСТ ХОТЫН ДЭЛХИЙН ХУДАЛДААНЫ ТӨВ ДАХЬ АЛБАН ГАЗРЫН ДОТОР ЗАСЛЫН ЗУРАГ
БАЙРШИЛ: Бухарест хот, Румын 
ОН: 2007
ҮЕ ШАТ: Хэрэгжсэн
АРХИТЕКТОР: С.Амгалан, Adina Dinescu
ТӨСЛИЙН БАГ: Transalpin Industries SA
ЗАХИАЛАГЧ: Бухарест Дэлхийн худалдааны төв
НИЙТ ШАЛНЫ ТАЛБАЙ: 105 мкв