КОРПОРЕЙТ ЗОЧИД БУУДЛЫН ДОТОР ЗАСЛЫН ЗУРАГ
БАЙРШИЛ: Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот
ОН: 2006
ҮЕ ШАТ: Хэрэгжсэн
АРХИТЕКТОР: С.Амгалан
ДИЗАЙНЕР: С.Батсайхан
ХОРШИН ГҮЙЦЭТГЭСЭН: "Арт ньюанс" ХХК
ЗАХИАЛАГЧ: "Пайноринг интернэшнл" ХХК
НИЙТ ШАЛНЫ ТАЛБАЙ: 950 мкв