Төрийн ёслол хүндэтгэлийн өргөө

Ерөнхийлөгчийн өрөө

Медиа танхим


Төрийн түүхийн музей
ТӨРИЙН ЁСЛОЛ ХҮНДЭТГЭЛИЙН ӨРГӨӨ ЦОГЦОЛБОРЫН ДОТОР ЗАСЛЫН ЗУРАГ
БАЙРШИЛ: Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот
ОН: 2005
ҮЕ ШАТ: Хэрэгжсэн
АРХИТЕКТОР: С.Амгалан
ТӨСЛИЙН БАГ: "Арткон" ХХК
ЗАХИАЛАГЧ: Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх алба
НИЙТ ШАЛНЫ ТАЛБАЙ: