ТӨРИЙН ЁСОЛОЛ ХҮНДЭТГЭЛИЙН ӨРГӨӨ ЦОГЦОЛБОРЫН ДОТОР ЗАСЛЫН ЗУРАГ
БАЙРШИЛ: Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот
ОН: 2006 
ҮЕ ШАТ: Хэрэгжсэн
АРХИТЕКТОР: С.Амгалан
ТӨСЛИЙН БАГ: "Арткон" ХХК
ЗАХИАЛАГЧ: Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар
НИЙТ ШАЛНЫ ТАЛБАЙ: