ТӨРИЙН ЁСЛОЛ ХҮНДЭТГЭЛИЙН ӨРГӨӨ ЦОГЦОЛБОР
БАЙРШИЛ: Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот
ОН: 2006 - 2007
ҮЕ ШАТ: Хэрэгжсэн
АРХИТЕКТОР: М.Цэлмэг, Б.Баяраа, Т.Ганзориг, Б.Хосбаяр, С.Амгалан
ТӨСЛИЙН БАГ: "Арткон" ХХК
ЗАХИАЛАГЧ: Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар
БАРИЛГЫН НИЙТ ШАЛНЫ ТАЛБАЙ: