"ЗЭРЭГЛЭЭ" ЗОЧИД БУУДАЛ
БАЙРШИЛ: Өмнөговь аймаг
ОН: 2004
ҮЕ ШАТ: Төсөл
АРХИТЕКТОР: С.Амгалан, Д.Дуламсүрэн
ЗАХИАЛАГЧ: "Монголын алт" ХХК
БАРИЛГЫН НИЙТ ШАЛНЫ ТАЛБАЙ: 613 мкв (дээврийн ашиглалттай талбайг багтаасан)