ӨГӨӨМӨР МАНДАЛ ОРОН СУУЦНЫ ГУРВАН ХЭМЖЭЭСТ ЗУРАГЛАЛ
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот
ОН: 2008
ҮЕ ШАТ: Хэрэгжсэн
АРХИТЕКТОР: Т.Ганзориг
ГУРВАН ХЭМЖЭЭСТ ЗУРАГЛАЛ: С.Амгалан
ЗАХИАЛАГЧ: "Арчер" ХХК