XEROX төв
БАЙРШИЛ: Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот
ОН: 2004
ҮЕ ШАТ: Хэрэгжсэн
АРХИТЕКТОР: Д.Дуламсүрэн, С.Амгалан
ЗАХИАЛАГЧ: Таван Богд груп
НИЙТ ШАЛНЫ ТАЛБАЙ: Төслийн өмнөх байдал